Kurz Wellnes pracovník - sauner a saunové rituály

Neohodnotené
 

Kurz Wellness pracovník - masérske služby

 

Dostupnosť Skladom
€500
   
Kód tovaru 821
Značka Global Education centre
Kategória KURZY, ŠKOLENIA
Záruka 1 rok
 

Wellnes pracovník - sauner a saunové rituály

Dôležité upozornenie pre absolventov masérskych kurzov !!!

V súčinnosti so zmenami v zákone č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky 97/2010 Z.z. Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, ďalej len MŠ VVaŠ SR informujeme absolventov masérskych kurzov , že kvalifikácia Športový masér zaniká dňom  dňa 31.12.2021. (To znamená, že absolventi môžu naďalej pracovať, podnikať do 31.12.2021.) Zmenou v uvedenom zákone kvalifikáciu Športový masér nahradzuje kvalifikácia Wellness pracovník- masérske služby. Global Education Centre s.r.o. bude poskytovať tento Akreditovaný vzdelávací kurz MŠ VVaŠ SR od marca 2019.

Každý registrovaný Športový masér, ktorý vykonáva činnosť športového maséra ako pracovník (wellnes, športový klub, športový zväz...) , alebo szčo a podobne je povinný vykonať zmeny v kvalifikácií. do 31.12.2021 v opačnom prípade bude jeho osvedčenie neplatné a nebude môcť vykonávať činnosť maséra. Ak športový masér má preukázanú 5 ročnú prax  ( ako pracovník na TPP , živnosť...), živnostenský úrad by mu mal zapísať túto činnosť do živnostenského oprávnenia, ak počas činnosti absolvoval kurz saunera ( je to na posúdení pracovníkov živnostenského úradu ). V prípade ak má menej ako 5 rokov, alebo je povinný absolvovať kurz saunera a doložiť toto osvedčenie k potvrdeniam o praxi. A to z dôvodu že kvalifikácia - Wellness pracovník- masérske služby  má obsiahnutú aj druhú časť a to saunovanie a saunové rituály.

Global Education Centre s.r.o. je členom ,,Slovenskej komory masérskych služieb a wellness pracovníkov,,, ktorá je tvorcom novej kvalifikácie Wellness pracovník - masérske služby,  zároveň je členom  komisie na skúškach odbornej spôsobilosti pre wellness pracovníkov - masérske služby.

Pre evidovaných uchádzačov o zamestnanie v evidencii ÚPSVaR bude možné absolvovať kurz bezplatne, formou rekvalifikácie cez projekt REPAS, prípadne vo vlastnej finančnej réžii splátkovou formou počas trvania kurzu.

Láka vás práca v oblasti wellness, saunovania a saunových rituálov, ale nemáte adekvátne vzdelanie?

Vždy ste chceli mať svoj vlastný wellnes, alebo sa zamestnať v oblasti wellness a saunovania ?

Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov !!!

V prípade, ak ste evidovaný uchádzač o zamestnanie v evidencii Úradu Práce Sociálnych Vecí a Rodiny, využite možnosť preplatenia 100% z ceny kurzovného prostredníctvom projektu RE-PAS!!!

Naučíme vás všetko aj bez akýchkoľvek vstupných znalostí!

Profil absolventa:

Absolventi nášho kurzu vedia poskytovať odborné poradenstvo v oblasti wellness, saunovania a saunových rituálov.

Majú profesionálne vedomosti z oblasti wellness, saunovania a saunových rituálov, muzikoterapie, aromaterapie, prvej pomoci, anatómie a fyziológie tela, hygienického minima, hygieny a taktiež z oblasti BOZP, základov podnikania a manažmentu.

Čo sa u nás naučíte?i 

 • vykonávať saunovanie a saunove rituály
 • vykonávať muzikoterapiu aromaterapiu 
 • organizovať a realizovať aktivity telesnej a psychickej kondície
 • odporúčať vhodný typ saunovania, ktorý zlepší psychický a fyzický status klienta
 • ovládať etický kódex a vhodnú komunikáciu s klientom • ovládať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci
 • ovládať chod wellness zariadenia
 • ovládať zásady a spôsoby správneho saunovania, kontraindikácie a indikácie saunovania a vstupu do wellness zariadenia
 • možnosť prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti ( živnostenská skúška ) za poplatok

...A mnoho ďalších užitočných informácii, ktoré získate iba u nás...

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

 • Pohodlné biele oblečenie na prezlečenie a prax. 
 • Prezuvky
 • Potvrdenie od lekára o schopnosti vykonávať činnosť saunéra ( v prípade ak je to súčasť rozširujúcej sa kvalifikácie športový masér na Wellness pracovník - masérske služby je potrebné uviesť ,, na činnosť maséra)
 • Potvrdenie ( ak vykonávate činnosť športového maséra), že ste zaevidovaný na portály MŠVVaŠ SR - športový odborníci 
 • Kópia platného osvedčenia športového maséra alebo maséra

pribaľte so sebou dobrú náladu a o všetko ostatné sa radi postaráme my, zabezpečíme vám študijný materiál (skriptá), pracovné pomôcky a kompletný materiál s ktorým budete pracovať počas praxe.

Kto sú naši lektori?

Náš lektorský tím tvoria odborníci v oblasti masérstva, saunovania, zdravotníctva, hygieny, kozmetických a masérskych prípravkov, s lektorskou a odbornou praxou, s individuálnym prístupom ku každému účastníkovi a ochotou pomôcť, poradiť a naučiť.

Ako prebieha kurz u nás?

 • Teoretická časť prebieha formou prednášok a konzultácii v oblasti anatómie a fyziológie ľudského tela, saunovania, hygieny, podnikania, osobnostného rozvoja, prvej pomoci atď. 
 • Praktická časť I. prebieha v moderne zariadenom masérskom salónea učebniach , kde účastníci kurzu nadobúdajú zručnosti v jednotlivých  úkonoch a následne si praktickým nácvikom tieto zručnosti zdokonaľujú.
 • Praktická časť saunovania a saunových rituálov prebieha priamo v saune 

Po skončení kurzu budete vedieť samostatne vykonávať prácu v oblasti wellness a saunovania.

Poplatok za kurz je možné uhradiť prostredníctvom projektu RE-PAS, ak ste evidovaný uchádzač o zamestnanie v evidencii Úradu Práce Sociálnych Vecí a Rodiny, prípadne vo vlastnej finančnej réžii splátkovou formou počas trvania kurzu. 

V prípade záujmu možnosť absolvovať bezplatnú ukážku v kurze

 

Zľavy:

Dole uvedené zľavy sa uplatňujú zo základnej ceny kurzu - 400,- €

 •  5% ženy na MD, nezamestnaní v evidencii ÚP,, ZŤP, študenti ................................380,- €
 • 10% pre všetkých, ktorí u nás absolvovali odborný kurz .........................................360,- €
 • 10% ak absolvujete druhý kurz.................................................................................360,-€

Rozsah kurzu:

100   vyučovacích hodín

Čo získate po ukončení kurzu?

 • Osvedčenie o absolvovaní, na základe ktorého sa môžete zamestnať ako saunér
 • Absolvovaním uvedeného kurzu získa absolvent osvedčenie o absolvovaní kurzu,  ktoré je ďalej podmienkou na vykonávanie činnosti maséra, ktorú musí absolvent absolvovať ak chce podnikať v tejto oblasti.
 • Osvedčenie neoprávňuje absolventa vykonávať činnosť maséra !!!

 

Ste úplný začiatočník bez podnikateľských i odborných skúseností?

Príďte k nám a my vám radi pomôžeme! Ponúkame vám kompletnú starostlivosť a bezplatné bonusy, ktoré získate iba u nás:

 • bezplatné poradenstvo v oblasti začatia podnikania (ako získať dotáciu, ako napísať podnikateľský zámer, čo všetko je potrebné na zriadenie živnosti);
 • bezplatný motivačný komunikačný tréning "Ako si získať a udržať klienta"; 
 • bezplatné marketingové poradenstvo; • zľavy pre našich absolventov na absolvovanie ďalších kurzov alebo školení;
 • ďalšie odborné školenia na najvyššej úrovni

Aj po ukončení kurzu vám naďalej poskytujeme starostlivosť, poradenstvo a snahu pomôcť nájsť svoju cestu v živote v podobe školení, workshopov mnoho ďalších užitočných informáciach, ktoré budete vedieť využiť vo svojej praxi. Rozhodnite sa pre kurz Wellnes pracovník u nás a my vám zabezpečíme nielen priebeh vášho vzdelávania, ktoré sa stane príjemným zážitkom, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobrú náladu, ľudský prístup...

Príďte k nám a nikdy neoľutujete!!!

Všetky potrebné informácie sa dozviete na tel.č. 0948 767 478, 0908 826 824