Kurz Wellness pracovník - masérske služby

Neohodnotené
 

Kurz Wellness pracovník - masérske služby

 

Dostupnosť Skladom
€960
   
Kód tovaru 820
Značka Global Education centre
Kategória KURZY, ŠKOLENIA
Záruka 1 rok
 

Kurz Wellness pracovník - masérske služby

Dôležité upozornenie pre absolventov masérskych kurzov v Globalnom vzdelávacom centre – Global Education Centre!!!

V súčinnosti so zmenami v zákone č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky 97/2010 Z.z. Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, ďalej len MŠ VVaŠ SR informujeme absolventov masérskych kurzov , že kvalifikácia Športový masér zaniká dňom platnosti akreditácie vydanej MŠVVaŠ SR pre Globálne vzdelávacie centrum – Global Education Centre, t.j. dňa 30.06.2020. (To znamená, že naši absolventi môžu naďalej pracovať, podnikať do uvedeného dátumu.) Zmenou v uvedenom zákone kvalifikáciu Športový masér nahradzuje kvalifikácia Wellness pracovník- masérske služby. Global Education Centre s.r.o. bude poskytovať tento Akreditovaný vzdelávací kurz MŠ VVaŠ SR od marca 2019.

Pre evidovaných uchádzačov o zamestnanie v evidencii ÚPSVaR bude možné absolvovať kurz bezplatne, formou rekvalifikácie cez projekt REPAS, prípadne vo vlastnej finančnej réžii splátkovou formou počas trvania kurzu.

Láka vás práca v oblasti wellness a masérstva , ale nemáte adekvátne vzdelanie?

Vždy ste chceli mať svoj vlastný masérsky salón alebo sa zamestnať v oblasti wellness a masérstva?

Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov !!!

V prípade, ak ste evidovaný uchádzač o zamestnanie v evidencii Úradu Práce Sociálnych Vecí a Rodiny, využite možnosť preplatenia 100% z ceny kurzovného prostredníctvom projektu RE-PAS!!!

Naučíme vás všetko aj bez akýchkoľvek vstupných znalostí!

Profil absolventa:

Absolventi nášho kurzu vedia poskytovať odborné poradenstvo v oblasti wellness a masérstva.

Majú profesionálne vedomosti z oblasti: Základnej klasickej masáže, športovej masáže, saunovania a saunových rituálov, muzikoterapie, aromaterapie, prvej pomoci, anatómie a fyziológie tela, hygienického minima, hygieny a taktiež z oblasti BOZP, základov podnikania a manažmentu.

Čo sa u nás naučíte?

 • základnú klasickú a športovú masáž
 • pracovať s masérskymi prístrojmi a pomôckami 
 • vykonávať saunovanie a saunove rituály
 • vykonávať muzikoterapiu aromaterapiu 
 • robiť kompletnú masáž celého tela
 • organizovať a realizovať aktivity telesnej a psychickej kondície
 • odporúčať vhodný typ a rozsah masáže, ktorá zlepší psychický a fyzický status klienta
 • ovládať etický kódex a vhodnú komunikáciu s klientom • ovládať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci
 • ovládať chod wellness zariadenia
 • ovládať zásady a spôsoby správneho saunovania, kontraindikácie a indikácie saunovania a vstupu do wellness zariadenia
 • možnosť absolvovať skúšku na overenie odbornej spôsobilosti ( živnostenská skúška ) - úplná kvalifikácia - skúška je spoplatňovaná a nieje zahrnutá v cene kurzu.
 • možnosť prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti ( živnostenská skúška ) za poplatok

...A mnoho ďalších užitočných informácii, ktoré získate iba u nás...

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

 • Pohodlné biele oblečenie na prezlečenie a prax. 
 • Prezuvky
 • Potvrdenie od lekára o schopnosti vykonávať činnosť maséra

pribaľte so sebou dobrú náladu a o všetko ostatné sa radi postaráme my, zabezpečíme vám študijný materiál (skriptá), pracovné pomôcky a kompletný materiál s ktorým budete pracovať počas praxe.

Kto sú naši lektori?

Náš lektorský tím tvoria odborníci v oblasti masérstva, saunovania, zdravotníctva, hygieny, kozmetických a masérskych prípravkov, s lektorskou a odbornou praxou, s individuálnym prístupom ku každému účastníkovi a ochotou pomôcť, poradiť a naučiť.

Ako prebieha kurz u nás?

 podľa dohody v skupine

 • Teoretická časť prebieha formou prednášok a konzultácii v oblasti anatómie a fyziológie ľudského tela, masírovania a saunovania, hygieny, podnikania, osobnostného rozvoja, prvej pomoci atď. 
 • Praktická časť prebieha v moderne zariadenom masérskom salóne, kde účastníci kurzu nadobúdajú zručnosti v jednotlivých masérskych úkonoch a následne si praktickým nácvikom na figurantoch tieto zručnosti zdokonaľujú.
 • Praktická časť saunovania a saunových rituálov prebieha v saune 

Po skončení kurzu budete vedieť samostatne vykonávať prácu v oblasti wellness a masírovania. Zabezpečujeme Vám servis ohľadne figurantov na praktickú časť po celú dobu kurzu

Poplatok za kurz je možné uhradiť prostredníctvom projektu RE-PAS, ak ste evidovaný uchádzač o zamestnanie v evidencii Úradu Práce Sociálnych Vecí a Rodiny, prípadne vo vlastnej finančnej réžii splátkovou formou počas trvania kurzu. 

V prípade záujmu možnosť absolvovať bezplatnú ukážku v kurze

Rozsah kurzu:

320 -  vyučovacích hodín

Čo získate po ukončení kurzu?

 • Osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR, na základe ktorého sa môžete zamestnať ako nezdravotnícky masér.
 • Absolvovaním uvedeného kurzu získa absolvent osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu MŠ VVaŠ SR,  ktoré je ďalej podmienkou na skúšku odbornej spôsobilosti danej kvalifikácie, ktorú musí absolvent absolvovať ak chce podnikať v tejto oblasti. ( Činnosť spadá do viazanej činnosti je obmedzená časom )
 • Osvedčenie nie je  úplnou ani čiastočnou kvalifikáciou !!!
 • Úplnú kvalifikáciu vydáva len inštitúcia schválená MŠVVaŠ SR a to po absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti na ktorú sa môže prihlásiť len úspešný absolvent akreditovaného kurzu - Wellnes pracovník - masérske služby - 320 VH

Platnosť osvedčenia

 • Platnosť osvedčenia akreditovaného MŠVVaŠ SR od doby vydania  je v trvaní 5 rokov a je potrebné po uplynutí tejto doby ho obnoviť - aktualizovať.V opačnom prípade je osvedčenie neplatné.
 • Informácie budeme priebežne aktualizovať a dopĺňať v súvislosti s MVVaŠ SR.

Ste úplný začiatočník bez podnikateľských i odborných skúseností?

Príďte k nám a my vám radi pomôžeme! Ponúkame vám kompletnú starostlivosť a bezplatné bonusy, ktoré získate iba u nás:

 • bezplatné poradenstvo v oblasti začatia podnikania (ako získať dotáciu, ako napísať podnikateľský zámer, čo všetko je potrebné na zriadenie živnosti);
 • bezplatný motivačný komunikačný tréning "Ako si získať a udržať klienta"; 
 • bezplatné marketingové poradenstvo; • zľavy pre našich absolventov na absolvovanie ďalších kurzov alebo školení;
 • ďalšie odborné školenia na najvyššej úrovni

Aj po ukončení kurzu vám naďalej poskytujeme starostlivosť, poradenstvo a snahu pomôcť nájsť svoju cestu v živote v podobe školení, workshopov mnoho ďalších užitočných informáciach, ktoré budete vedieť využiť vo svojej praxi. Rozhodnite sa pre kurz Wellnes pracovník u nás a my vám zabezpečíme nielen priebeh vášho vzdelávania, ktoré sa stane príjemným zážitkom, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobrú náladu, ľudský prístup...

Príďte k nám a nikdy neoľutujete!!!

Všetky potrebné informácie sa dozviete na tel.č. 0948 767 478, 0908 826 824